Skontaktuj się z naszym specjalistą
 • MAREK SEREDYŃSKI
  tel. 501 710 888
 • RAFAŁ KARKOSZKA
  tel. 508 055 288
 • biuro@ekobau.com

Fundament

Izohan dysperbit

Zastosowanie: wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych; gruntowanie podłoży mineralnych pod właściwą izolację po rozcieńczeniu z wodą 1:1 (woda:dysperbit)

Właściwości: posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych oraz papy; może być stosowany na suche i wilgotne podłoże; jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia); ma właściwości tiksotropowe; jest bezrozpuszczalnikowy, wodochronny, odporny na działanie czynników atmosferycznych

Skład: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających

Parametry techniczne:
Nazwa IZOHAN DYSPERBIT
Symbol: IZ-DD
Opis dyspersyjna masa asfaltowa-kauczkowa
Zużycie 0,2-0,5 kg/m2/warstwę
Temperatura obróbki +5 st. C do +25 st. C
Przerwa pomiędzy nanoszeniem warstw ok. 5 godz.
Odporność na deszcz po ok. 5 godz.
Czas tworzenia powłoki < 6 godz.
Dostępne opakowania 10 kg, 20 kg
Zastosowanie w systemach izolacji dachów i fundamentów

Kiesol

Specjalny, bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanów do zastosowania w murach przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie.

Obszary zastosowań:

Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec i cegła wapienno-piaskowa.

Niskociśnieniowe uszczelnianie istniejącego muru w przekroju poprzecznym, do stopnia zawilgocenia 95%.

Właściwości:

 • Działa hydrofobizująco
 • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
 • Zawartość substancji czynnej 80%
 • Bardzo dobrze penetruje podłoże
 • Wysoka wydajność
 • Zoptymalizowany do celów iniekcji bezciśnieniowej


Eco 1k

Bezrozpuszczalnikowa, jednokomponentowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, bitumiczna powłoka grubowarstwowa z dodatkiem polistyrenu.

Obszary zastosowań:
 • Jako stykające się z gruntem uszczelnienie w nowym budownictwie i w obiektach istniejących
 • Uszczelnienie dla przypadków obciążeń opisanych częściach 4,5 i 6 normy DIN 18195
 • Klasa oddziaływania wody W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E oraz W4-E wg DIN 18533 (projekt 2016)
 • Izolacja przeciwwilgociowa istniejących budowli zg. z instrukcją WTA 4-6
 • Uszczelnianie cokołów

Właściwości:
 • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
 • Szczelność wobec wody pod ciśnieniem
 • Duża elastyczność, rozszerzalność i zdolność mostkowania rys
 • Zdatność do aplikacji natryskowej
 • Odporność na wody agresywne wobec betonu (DIN 4030 XA3)
 • Odporność na glony, zgniliznę i sole drogowe

Dichtschlamme

Obszary zastosowań:
 • Uszczelnianie stykających się z gruntem elementów budowlanych w nowych obiektach (piwnice) przeciw wszystkim rodzajom obciążenia wodą, w tym także przeciw wodzie pod ciśnieniem wnikającej od strony podłoża
 • Odporna na ścinanie izolacja pozioma przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie stosowana pod wznoszonymi ścianami
 • Zabezpieczenie nowych grubowarstwowych hydroizolacji bitumicznych przed wilgocią działającą od spodu
 • Warstwa szczepna pod szpachlówkę uszczelniającą Remmers Dichtspachtel w nowym budownictwie
 • Uszczelnianie strefy cokołowej w połączeniu z systemami tynków Remmers
Właściwości:
 • Wodoszczelny wobec wody pod ciśnieniem
 • Doskonale przyczepny do podłoża i odporny na rozwarstwienie
 • Wspomaga schnięcie dzięki przepuszczalności pary wodnej
 • Produkt ze spoiwem cementowym
 • Mrozoodporny
 • Aprobata Techniczna ITB AT-15-3110/2008
Zużycie:
 • Ok. 3,2 kg/m² (woda nie napierająca)
 • Ok. 5,0 kg/m² (woda napierająca)
 • Ok. 1,6 kg/m² na jedną warstwę szlamu


Oferujemy produkty firm